HALLOWEEN PINATA

Halloween Piņata is for kids only. First they sing a song, the child who sings very loud, plays the game. Then he or she must beat very hard at the Piņata. They can try it 3 times, then comes another child to try. The Piņata must broken and all the candy falls down and all the children can pick it up.

Halloween Piņata is alleen voor de kinderen. Eerst zingen ze een liedje, het kind dat het hardst kan zingen, mag het spel spelen. Hij of zij moet erg hard op de Piņata slaan. Ze mogen het 3 keer proberen, dan komt er een ander kind om het te doen. De Piņata moet kapot en dan valt het snoep eruit en kunnen alle kinderen het oprapen.