Dit is het begin van het document. 

Alpha Bet You Are

Every morning of the 15th Anniversary Celebration comes to life with a care-free party atmosphere in Main Street USA - and a grand welcome from 'Disneyland' itself!  You see it before you, off in the distance, and then letter-by-letter it dances, skips and swings its way down Main Street for a unique street atmosphere show like nothing before.

To a modern beat and a fun mix of classic Disney songs, you'll be "following the letters" and welcomed with the chorus of "you're as welcome as can be!" before joining the fun and singing "-D- -I- -S- -N- -E- -Y- -L- -A- -N- -D- !!"
.  You'll feel like you're dreaming before you even step onto Main Street...

    

Letter ‘D’ is a large and small one, both letters featuring a plain theme with the 15th Anniversary emblem and a wobbling hand.
Letter ‘I’ is Goofy, with a dot above itself.
Letter ‘S’ is Daisy, dressed in glittery pink with a white petticoat and a large, moveable bow.
Letter ‘N’ is twice in the word, this role goes to Chip ‘n’ Dale, who are depicted with soft brown fur and red and black noses.

Letter ‘E’ can’t be mistaken - the familiar colors and clothing of Donald Duck,  sailor stripes and even a beret.

Letter ‘Y’ is for the leader of the club, Mickey Mouse, with his famous red shorts, yellow buttons and flapping mouse ears.

Letter ‘L’, his love Minnie Mouse. Decorated completely with polka dots and her famous ribbon,

Letter ‘A’. for their faithful pal Pluto -  Brown fur and long, black, wiggling ears give him away,

An important part of this early-morning party is its music. Mixing classic Disney songs such as “Zip-a-Dee-Dah”, “Following the Leader”, “I Wanna Be Like You” and “Mickey Mouse Club March” with new lyrics recorded by choir children from the Seine-et-Marne region, the music is a lively and quirky addition to a morning on Main Street.

Nederlands onderaan de pagina.

     

 

   

 

     

 

   
 

    

Nederlands

Elke ochtend van de 15de Viering van de Verjaardag komt tot leven met een onbezorgde party in de Mainstreet USA, een groot onthaal uit „Disneyland“ zelf! U ziet het vóór u, of in de verte, en elke letter danst het, springt en slingert zich dan op zijn manier door de Mainstreet voor een unieke straatatmosfeer als nooit te voren.

Door een moderne beat en een mengeling van de klassieke liedjes van Disney, word je welkom geheten met het refrein van "you're as welcome as can be!" alvorens je aan te sluiten bij de pret en het zingen " D - I - S - N - E - Y - L - A - N - D!! "
. Je voelt je dromen voor je zelfs één stap in de Mainstreet heb gezet.

    

De letter `D' is er in het groot en klein, beide letters die een duidelijk thema met het 15de embleem van de Verjaardag en een waggelende hand kenmerken.
De letter `I' is Goofy, met een punt boven zichzelf.
De letter `S' is Karien, gekleed in glitter rose met een witte rok en een grote, beweegbare boog.
De letter `N' is tweemaal in het woord, deze rol gaat maar Knabbel en Babbel, die met zacht bruin bont en rode en zwarte neuzen worden afgeschilderd.
De letter `E' kan niet worden verward - de kleuren en de kleding van Donald Duck, zeemans strepen en zelfs een baret.
De letter `Y' is voor de leider van de club, Mickey Mouse, met zijn beroemde rode bretels, de gele knopen. 
De letter `L', is voor zijn vriendin, Minnie.Mouse. Volledig verfraaid met stippen en haar beroemde lint,
De letter `A'. voor hun vriend Pluto - Bruin bont en lang, zwart, met kronkelende oren.


Een belangrijk deel van deze vroeg-ochtendparty is de muziek. Mengt de klassieke liedjes van Disney zoals “Zip-a-Dee-Dah”, “Following the Leader”, “I Wanna Be Like You” en “Mickey Mouse Club March”  met nieuwe liedjes die door kinderen van het koor worden gezongen van het gebied Seine-et-Marne, de muziek is een levendige en originele toevoeging aan een ochtend in de Mainstreet.

Back to the photos / Terug naar de foto's